Oversættelse fra polsk og engelsk

 

 

 

 

 

  

Michael Hardenfelt, Warszawa & Gdansk

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

Polska wersja
Dansk version

Polsk dansk oversætter - dansk som modersmål - engelsk dansk oversætter

 

Oversættelse til modersmålet – min filosofi

Hvorfor en oversætter som kun oversætter til sit modersmål?

I mange lande er der tradition for at oversættere arbejder med oversættelser såvel fra et fremmedsprog til sit modersmål som fra modersmål til fremmedsprog.

Generelt behersker oversætteren fremmedsproget på et meget højt niveau – ellers kan man ikke være oversætter.

En oversætter vil normalt kunne lave en korrekt tekst på fremmedsproget, selv om småfejl kan forekomme, specielt til et sprog som dansk, hvor de fleste polske oversættere først har stiftet bekendtskab med sproget i 18-19 års alderen.

Hvis en tekst er så vigtig at den skal oversættes, så har den imidlertid et konkret formål. Den skal overbevise eller informere en læser i et andet sprog- og kulturområde. Her skal teksten ramme det rigtige niveau af formalitet, og sproget skal tilpasses til den gruppe som højst sandsynligt vil læse teksten.

Det er ikke viden man kan tilegne sig på et universitet, kun gennem mange års aktivt brug af sproget. Mange af de associationer vi får når vi ser bestemte ordforbindelser stammer helt tilbage fra børnehavealderen, og  der er elementer man simpelt hen kun kan tilegne sig ved at være barn i det pågældende sprogområde.

En god oversættelse er en tekst som på klarest mulig vis leverer budskabet til modtageren. En god oversætter sætter sig ikke bare ned og oversætter ordene, men sætter sig i modtagerens sted og overvejer, hvordan denne opfatter budskabet. Det kan man simpelt hen ikke, hvis man ikke har sproget som modersmål.

 

 

 

Klik på linket, for at få mere at vide:

Hent brochure og forretningsbetingelser som PDF

...................

Tilbage til hovedsiden

Oversættelse til modersmålet – min filosofi

Priser - oversættelse & korrektur

Skriftlige oversættelser - kvalitet

Generelle betingelser

Om mig

Kontaktoplysninger:

Mail: m@hardenfelt.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversættelse fra engelsk og  polsk til dansk, og fra engelsk/ dansk til polsk

Konkrete opgaver i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder eller firmaer

 

 

Hovedside

 

 

Eksempler på oversættelser:

 

Den danske Grundlov på polsk - oversat fra dansk

Den polske Forfatning på dansk - oversat fra polsk

Warszawa turistguide - den engelske version oversat fra dansk