Oversættelse fra polsk

 

 

 

Kontakt til polske firmaer og offentlige myndigheder

 

  

Michael Hardenfelt, Gdansk

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

Polska wersja
Dansk version

Priser gældende pr. 1/1-2015


Oversættelse fra polsk og engelsk til dansk 60 zloty (120 DKK) pr. side (1.800 tegn)

Oversættelse fra dansk og engelsk til polsk 60 zloty (120 DKK) pr. side (1.800 tegn)

Priserne gælder for oversættelse udført af “Native Speaker” - dvs. oversættelser til dansk udføres af Michael Hardenfelt, og oversættelser til polsk af en polak med universitetsuddannelse fra et dansk universitet.

Priserne er vejledende og bekræftes altid af et bindende tilbud. Prisen gælder for tekster som en forståelige for “almindelige mennesker” - dvs. teksten kan læses uden af folk som ikke har en uddannelse indenfor området. Prisen kan være højere ved særligt komplicerede tekster.

Dokumenter afleveres i Word. Levering i andre formater kun efter aftale og mod ekstrabetaling.
___________________________________________________________________

Konsekutiv tolkning eller sekretærtolkning
i Gdansk (minimum 4 timer) 115 zloty (230 DKK) pr. time

Ved konsekutiv tolkning gives løbende referat af hvad samtalepartneren siger, ved sekretærtolkning tager jeg en mere aktiv rolle, og søger at gennemføre de målsætninger som kunden har opstillet. Kunden er med og informeres om hvad der sker, og kan således hele tiden give nye instruktioner.
___________________________________________________________________

Endvidere udfører jeg gerne samtaler med polske og danske firmaer og institutioner med henblik på informationssøgning, indgåelse af samarbejdsaftaler eller andet. Der kan gives et fast tilbud for en opgave, men prisen er baseret på 115 zloty pr. time.
___________________________________________________________________
I overensstemmelse med lov om merværdiafgift tillægges ikke moms til ovenstående priser (firmaet er fritaget for momspligt).

Priserne er vejledende. Opgaver bekræftes i løbet af samme dag, med angivelse af endelig pris og afleveringsdato.

Danske kunder kan efter ønske faktureres i danske kroner.

Ved oversættelse beregnes minimum 2 sider. Herefter faktureres for hver påbegyndt ½ side.

Betaling: Registrerede selskaber faktureres efter udført opgave. Betalingsfrist: 10 dage fra fakturadato. Privatpersoner og enkeltmandsfirmaer forudbetaler, medmindre der forinden er indgået en kreditaftale.

 

Indledning

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser

Profil - tekniske oplysninger

Om mig

Kontaktoplysninger

Oversættelse fra engelsk og  polsk til dansk, og fra engelsk/ dansk til polsk

Konkrete opgaver i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder eller firmaer

 

 

Hovedside

 

 

Eksempler på oversættelser:

 

Den danske Grundlov på polsk - oversat fra dansk

Den polske Forfatning på dansk - oversat fra polsk

Warszawa turistguide - den engelske version oversat fra dansk