Oversættelse fra polsk og engelsk

 

 

 

 

 

  

Michael Hardenfelt, Warszawa & Gdansk

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

Polska wersja
Dansk version


Generelle betingelser

5.1 Formater

Mit standardformatet er Word eller dokument, som kan redigeres i Word.

Jeg modtager PDF-filer, men konverterer dem til Word. Jeg kan ikke garantere for at den grafiske struktur fastholdes i et PDF-dokument, og hvis der er meget grafik i PDF-filen, bør den tilpasses af en grafiker, efter at jeg har leveret oversættelsen. Det vil altid være optimalt at levere filen i Word, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre.

Jeg oversætter IKKE af egen drift tekst, som er indeholdt i grafik (og således ikke kan redigeres i Word). Sådan tekst kan oversættes, hvis den leveres i en selvstændig fil, hvor der henvises til den side, hvor grafikken forefindes.

Oversættelse i Excel eller PowerPoint koster normalt 10-20 % ekstra.

Jeg oversætter IKKE i kundens egne, dedikerede programmer.

 

5.2 Forberedelse af teksten til oversættelse

Tekst, som er i en dårlig kvalitet på originalsproget, vil normalt blive forbedret i den oversatte udgave – grammatiske fejl og lignende bliver således oversat til korrekt sprog i den oversatte tekst.

Det anbefales dog så vidt muligt at sørge for at teksten på kildesproget er i den bedst mulige kvalitet – det gør det muligt at ramme stilen og registeret langt bedre på målsproget, ligesom det naturligvis også er med til at gøre den oversatte tekst bedre.

Almindeligt brugte forkortelser oversættes til dansk. Forkortelser, som kun anvendes indenfor fagsprog, oversættes IKKE, med mindre andet er aftalt. Det anbefales at vedlægge en liste, hvor forkortelserne forklares.

 

5.3 Fakturering

Der udstedes faktura for udført arbejde. Firmaet er fritaget for moms i henhold til polsk momslov.

Faktura fremsendes sammen med oversættelsen, til samme e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at videresende fakturaen til regnskabsafdelingen.

 

5.4 Leveringsfrister

Leveringsfristen afhænger af den aktuelle mængde ordrer, og fastsættes individuelt for den enkelte ordre.

Normalt vil ordrer på indtil 2 sider fra faste kunder blive leveret samme dag eller dagen efter. Ordrer på 2-5 sider kan oftest klares i løber af 2-5 dage, mens der skal regnes med, at jeg kan oversætte omkring 20 sider om ugen ved større ordrer – idet jeg altid reserverer tid til at lave mindre ordrer for faste kunder rimeligt hurtigt. Leveringsfristen kan normalt fremskyndes ved at bestille ekspresoversættelse.

 

5.5 Betaling

Min standard betalingsfrist for erhvervsdrivende og institutioner i Polen og Danmark er 10 dage. Jeg rykker normalt ikke de første 30 dage, men jeg tager ikke nye ordrer, før gamle fakturaer er betalt. Jeg ændrer heller ikke betalingsfristen på fakturaen, uanset hvilken betalingspolitik kunden har.

Betaling fra udenlandske kunder kan ske til eurokonto i polsk pengeinstitut. Betalinger i anden valuta til polsk konto ført i polske zloty.

Oversættelser til virksomheder, som ikke er hjemmehørende i Polen eller Danmark, skal altid forudbetales. Det samme gælder for oversættelser til privatpersoner.

Ordrer fra personer og virksomheder i Polen afregnes i polske zloty. Ordrer fra andre lande kan efter kundens valg afregnes i euro, zloty eller danske kroner.

 

5.6 Samarbejdsaftaler

De gældende betingelser for samarbejde er indeholdt i nærværende Generelle Betingelser, Prislisten, den polske Civillov og andre almindeligt gældende lovbestemmelser i Polen. Eventuelt supplerende bestemmelser aftales pr. mail. 

Under hensyntagen til persondataforordningen har jeg en standardaftale om fortrolighed i forbindelse med behandling af persondata samt en generel fortrolighedsklausul, svarende til punkt 5.7, som jeg gerne underskriver og sender til mine kunder.

Endvidere er jeg bekendt med persondataforordningen, og alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne. Herunder har alle ret til at få udleveret persondata, som jeg gemmer om personen. De har også ret til at kræve ændring eller fjernelse af persondata, som jeg ikke er forpligtet til at gemme.

 

5.7 Fortrolighed

Jeg forpligter mig til at behandle alle modtagne materialer med fuld fortrolighed. Jeg foretager selv alle oversættelser til dansk, og hverken tekst, grafik eller oplysninger om de involverede parter videregives til andre (oversættelser til polsk foretages af samarbejdspartnere, som kan have forskellige fortrolighedsklausuler).

Information om personer, firmaer eller viden, som opnås via oversættelserne vil aldrig blive anvendt af mig eller videregivet til tredjemand.

På direkte anmodning fra kunden vil jeg til enhver tid destruere de for kunden foretagne oversættelser og slette disse fra elektronisk hukommelse. Kunden angiver om alle oversættelser fra denne skal slettes, eller om det kun omfatter enkelte, nærmere bestemte opgaver. Sletning og destruktion af oversættelser omfatter både kildetekste, min oversættelse samt notater foretaget i forbindelse med udførelsen af denne. Kundens anmodning om at slette og destruere oversættelser er ensbetydende med at kunden anerkender modtagelse og en tilfredsstillende kvalitet af de pågældende oversættelser.

Informationer om kunden/ordregiver vil blive opbevaret i 6 år fra afgivelsen af sidste ordre. De opbevarede oplysninger omfatter: Navn på ordregiver, dennes adresse og postnummer, eventuelt skattenummer, fakturabeløb. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand, og vil kun blive anvendt af mig. Oplysningerne videregives dog til myndighederne, herunder i særdeleshed skattemyndighederne, i det omfang dette er krævet ved lovbestemmelser, eller i andre tilfælde, hvor lovgivningen kræver videregivelse af oplysningerne.

Oplysningerne vil af mig kun blive anvendt til administrative formål. De kan dog i enkelte tilfælde anvendes til at fremsende oplysninger om ændringer i de ydelser, jeg tilbyder. Sådanne meddelelser kan fremsendes pr. mail eller brev. Kunden kan til enhver tid anmode mig om ikke at fremsende sådanne oplysninger.

 

Klik på linket, for at få mere at vide:

Hent brochure og forretningsbetingelser som PDF

...................

Tilbage til hovedsiden

Oversættelse til modersmålet – min filosofi

Priser - oversættelse & korrektur

Skriftlige oversættelser - kvalitet

Generelle betingelser

Om mig

Kontaktoplysninger:

Mail: m@hardenfelt.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversættelse fra engelsk og  polsk til dansk, og fra engelsk/ dansk til polsk

Konkrete opgaver i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder eller firmaer

 

 

Hovedside

 

 

Eksempler på oversættelser:

 

Den danske Grundlov på polsk - oversat fra dansk

Den polske Forfatning på dansk - oversat fra polsk

Warszawa turistguide - den engelske version oversat fra dansk