Oversættelse fra polsk

 

 

 

Kontakt til polske firmaer og offentlige myndigheder

 

  

Michael Hardenfelt, Gdansk

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

Polska wersja
Dansk version

Oversættelse til polsk - Oversættelse fra polsk - Oversættelse fra engelsk - Oversættelse til dansk - Polsk tolkning - tolkning i Gdansk - Dansker i Polen - polsk sprog - polsk grammatik - polsk juridisk oversættelse - polsk ordbog
 polsk samfund - danskere i Gdansk -  sprogløsning - professionelle oversættelser - korrektur på polsk - service

     

Michael Hardenfelt - oversættelse mellem polsk, engelsk og dansk
--------------------------------------------------------------

* Indfødt dansker med 17 års ophold i Polen

* Lingvistisk uddannelse fra Handelshøjskolen i København og Jagiellonska Universitetet i Krakow

* Speciale i kontrakter, lovstof, processkrifter og domme

* Oversættelse af internetsider og reklametekster

* Brugsanvisninger og tekniske beskrivelser rettet mod forbrugere

* Tolkning, konsulentbistand og hjælp med praktiske gøremål - Gdansk og Warszawa

* Korrekturlæsning og tekstredigering

 

 

Hvorfor kun til modersmålet?

Oversættelse

Tolkning

Andre servicetilbud

 

Priser

Profil - tekniske oplysninger

Om mig

Kontaktoplysninger

Oversættelse fra engelsk og  polsk til dansk, og fra engelsk/ dansk til polsk

Konkrete opgaver i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder eller firmaer

 

 

Hovedside

 

KUN OVERSÆTTELSE TIL MODERSMÅL - JEG OVERSÆTTER TIL DANSK, MIN POLSKE PARTNER OVERSÆTTER TIL POLSK

STANDARDPRIS:
60 zloty/ 1.800 tegn med mellemrum (en standardside)

TOLKNING OG KONSULENTBISTAND:
1.000 zloty pr. dag – Gdansk og Warszawa
 

Eksempler på oversættelser:

 

Den danske Grundlov på polsk - oversat fra dansk

Den polske Forfatning på dansk - oversat fra polsk

Krystyna Miłobędzka - Afvigerens synsvinkel. Teater, børn, verdens oprindelse - den polske digter Krystyna Miłobędzkas bog om børneteater og livsopfattelser.

Warszawa turistguide - den engelske version oversat fra dansk

Gdansk - polsk og engelsk version, oversat fra dansk

Polen Info - polsk version, oversat fra dansk

Saltminen Wieliczka - bog på dansk, oversat fra polsk

Kæmper og Dværge (Danish Edition)