Boligmarkedet i Polen

En oversigt over boligformer i Polen. Artiklen tilbyder samtidigt praktiske vink til dem som skal finde et sted at bo i Polen.

                                    Læs mere ..........

Kendte polakker

Roman Polanski

 

Lech Walesa og Jan Poul II (den polske Pave) er nok de to mest kendte polakker - men hvis man tager en tur til Polen er det værd at tage et hurtigt kig på nogen enkelte andre som har eller har haft betydning for Polen og resten af verden.

En ultrakort liste uden for mange informationer

                            Læs mere .................

 

Det juridiske system i Polen

Få en gennemgang af retssystemet i polen. Opbygningen af domstolene, Højesteret, de administrative domstole og Anklagemyndigheden.

Forskellen på de forskellige juridiske professioner i Polen samt de forskellige kodeks - straffeloven og civillovgivningen.

                Læs mere ...................

 

 

Polen information

Viden om Polen på dansk

   Forfatterens hovedside: www.hardenfelt.com    

 

Viden om Polen er en subjektiv guide til Polen. Jeg forsøger på ganske uvidenskabelig vis at sammenfatte mine indtryk fra over 15 års ophold i landet.

Polen ændrer sig med stormskridt - både mentalt og økonomisk. Enhver beskrivelse af landet er i og for sig forældet i det øjeblik den er skrevet.

Som dansker kan man stadig blive udsat for et kulturchok hvis man befinder sig i en mindre by i det østlige Polen, hvor det kan forekomme at udviklingen har stået stille.

En førsteårsstuderende fra Danmark der møder en ung studerende på en klub eller et værtshus i Warszawa eller Wroclaw vil derimod næppe lægge mærke til væsentlige kulturforskelle.

Når man ser på Polen må man gøre sig klart at landet startede fra grunden i 1989. Efter kommunismens sammenbrud stod man med et ubrugeligt produktionsapparat, en utilstrækkeligt og nedslidt infrastruktur, en kaosøkonomi med hyperinflation og fuldstændigt uden private banker og andre institutioner som der er brug for i et system med markedsøkonomi.

Værre en de materielle og institutionelle rammer var dog nok de menneskelige ressourcer. Polen stod med en relativt veluddannet befolkning, der imidlertid fuldstændig var orienteret mod central planlægning og handel med øst. Alle havde lært russisk i skolen, få talte engelsk eller tysk. Mentaliteten blandt lederne var bureaukratisk og autoritær og kommandovejene komplicerede. De menige medarbejdere og mellemlederne var bange for at tage beslutninger og nægtede at arbejde med ting som lå uden for deres konkret definerede arbejdsområde.

Der kan selvfølgeligt stadig findes spor af denne mentalitet, og der kan også fortsat investeres i infrastruktur, men overordnet set er der sket et mirakel. Stort set alle unge mennesker taler engelsk eller eventuelt tysk, og efter at udenlandske ledere i mange år var foretrukne bliver stillingerne nu overvejende besat af veluddannede polakker med den rigtige indstilling.

Det jeg prøver med denne guide er at give et øjebliksbillede, men jeg kan ikke lade være med også at nævne lidt historie. Det er nok også nødvendigt, for mange udlændinge har erfaringer med Polen for et eller andet antal år siden, og det er nødvendigt at bekræfte kontrasten for at gøre sig klart at tingene har ændret sig.

Michael Hardenfelt, senest revideret november 2015

 

 

Uddannelsessystemet   

 Uddannelsessystemet i Polen er generelt mere fokuseret på udenadslære og eksaminer end det danske.

Efter de nyeste ændringer starter børnene i børnehaveklasse som 5-årige, og der er undervisningspligt til de er fyldt 18 år.

Over halvdelen af en årgang starter på en højere uddannelse.      Læs mere ..............

Infrastrukturen i Polen

Vejnettet i Polen i berygtet for sin tilstand, men de sidste år - og specielt Europamesterskabet i fodbold - har bragt nye motorveje frem på landkortet, godt hjulpet på vej af nogle store checks fra EU.

Læs mere om vejnettet, metro, sporvogne og ringveje ...................

 

Oversættelse til dansk fra engelsk og polsk

Få et godt tilbud på oversættelse fra engelsk og polsk - og fra dansk til polsk!

Rimelige priser, højeste kvalitet og hurtig levering.

Gerne fast samarbejde vedrørende firmaets kommunikation og korrespondance.

Læs mere ....

Skattesystemet i Polen

Flyt firmaet til Polen og betal 19% i skat!

En gennemgang af skattesystemet i Polen. Det polske skattesystem er en sammensat størrelse, som er dannet ved en kombination af sociale bidrag, moms, punktafgifter og direkte skatter.

Der eksisterer imidlertid masser af muligheder for at forenkle skatteberegningen, og generelt er det samlede skattetryk i Polen væsentlig lavere end i Danmark.         Læs mere .........

 

 

 

 

Polens historie

Polens historie har været præget af den geopolitiske placering mellem Rusland og Tyskland, men forbindelsen til Skandinavien har også været tydelig, blandt andet med de svenske Waza-konger på den polske trone i 1600-tallet.

Andre væsentlige elementer har været den tætte forbindelse til Litauen gennem flere hundrede års union, samt den betydelige regionale indflydelse på centralmagten, som gennem århundrederne svækkede den polske stat, og til sidste medførte dens opløsning.

Polen genopstod efter 1. Verdenskrig, efter af de nationer som havde delt landet havde tabt krigen, men blot få år senere overfaldes Polen af Hitlers tropper, og efter krigen opleves over 40 år som russisk lydstat med et kommunistisk regime.

En kort gennemgang af Polens historie          Læs mere ..........

 

Det politiske system

Det polske parlament er opdelt i Sejmen og Senatet - men generelt er det Sejmen der tager sig af de daglige forretninger, mens nye love bliver behandlet i Senatet, efter at de er vedtaget i Sejmen.

Polens Præsident godkender ligeledes alle nye love, og selv om hans politiske indflydelse er begrænset har han en vis indflydelse, særligt i situationer hvor det er vanskeligt at samle et fast flertal i Parlamentet.         Læs mere .............

Natteliv og underholdning i Polen

Der er fuldt tryk på nattelivet i Polen, i hvert fald hvis du lander i en af de byer som også har et universitet - og det har de fleste større byer.

Der er masser af musikarrangementer, gode restauranter og hot stemning, og de prostituerede er flyttet fra klubberne til private lejligheder.

                                   læs mere .......

Mad og drikke i Polen

Polsk gastronomi er ved at genopfinde sig selv, efter mange år i mørket. Det traditionelle polske køkken kombineres med inspiration fra udenlandsrejser og arbejde i fremmede landes køkkener.

En gennemgang af traditionel polsk mad, og en analyse af hvad polakkerne putter i munden i dag.

                             Læs mere ...............

 

Polen efter 1989

1989 var året hvor det hele brød sammen for de kommunistiske lande i Østeuropa. I Polen accepterede kommunisterne frie parlamentsvalg, efter strejker og med en økonomi der var brudt sammen.

1989 er på en måde år "0" - året hvor Polen flyttede fra Østeuropa til Centraleuropa, og hvor den frie markedsøkonomi begyndte at ændre alt.

                                  Læs mere ...........

 

Placering og klima

Billedet er fra: http://www.gdansk.pl/

Klimaet i Polen minder meget om det danske - i hvert fald ved kysterne. Inde i landet er sommeren noget varmere, og vinteren køligere.

Polen har ry for at være et fladt land, men ud over talrige søer og floder finder man også bjerge og skisportssteder.

                                Læs mere .........

 

Mentaliteten i Polen

Befolkningen i Polen er præget af generationer med vidt forskellige baggrunde og muligheder, og det har tydeligt præget holdningerne. Specielt de sidste år er det gået hurtigt, og det er relevant at tale om en ny generation, som udklækkes hvert 5-6 år.

Hvis man befinder sig i en storby vil der klart være mere som forener en polak med end dansker, end der vil være tydelige forskelle. Hovedparten af Polen består imidlertid af tyndtbefolkede områder, og her kan det nogen gange føles som om tiden har stået stille.                        Læs mere ..............

Polsk sprog

Det er svært at tale polsk - det ved alle som har været på en kort tur til landet.

En del af problemerne består i et lydsystem, som er væsentligt anderledes end det danske, men det kan godt lade sig gøre at vænne sig til det, specielt hvis man ikke er alt for frygteligt gammel.

En anden stopklods er kasussystemet med 7 kasus, der nok ikke er så frygteligt for latinkyndige, men kan være totalt uforståeligt for mange.

                      Læs mere ......................

 

Kirken i Polen

Kirken i Polen er mægtig, blandt andet takket være dens rolle som eneste legale opposition under kommunismen.

Den polske Pave Jan Pawel II betragtes som en af de største skikkelser Polen har frembragt, og selv efter sin død øver han enorm indflydelse i landet.

Der er fyldte kirker over alt, men en del af religiøsiteten stikker måske ikke så dybt.

                            Læs mere ..............

Politiske spørgsmål

Korruption, kirkens indflydelse og Polens internationale position er blot nogle af de emner som konstant tagers op i den politiske debat.

Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste emner, som jævnligt rammer avisernes spalter.

 

                Læs mere ..........

Levestandard og socialpolitik

Polakkernes velstandsniveau ligger i dag på 65% af EU-gennemsnittet, og det er svært at få øje på krisen i Polen.

Tallet dækker imidlertid over meget store indkomstforskelle, og man finder fortsat mange polakker der klarer sig for ufatteligt få midler.

Kapitlet gennemgår også det sociale sikkerhedsnet i Polen, herunder arbejdsløsheds-understøttelse og pensioner.

                    Læs mere ..............

De politiske partier

Der er i dag 6 politiske partier repræsenteret i det polske parlament, Sejmen.

I artiklen præsenteres deres mærkesager og ledende personligheder i partierne.

Der præsenteres også enkelte partier som har haft indflydelse på udviklingen i Polen, men som nu er røget ud i glemslen.

En lyn-orientering i polsk politik.

                    Læs mere ...................

Kommunalt selvstyre i Polen

Det kommunale selvstyre i Polen består af 3 lag: kommunerne, som varetager alle de ting som ligger tæt på borgerne. Derudover findes powiater og regioner, som varetager den overordnede administration.

Læs om kommunalvalg, finansiering af kommunerne og meget mere .....

   

Sundhedsvæsnet i Polen

Officielt gratis sundhed til alle, i praksis er en stor del af sundhedssektoren privatiseret.

Billige tandlæger, kosmetiske operationer og kønsskifteoperationer.

En oversigt over hvordan det polske sundhedssystem fungerer i praksis.

                                    Læs mere ...............

Det polske flag

Hovedside

Kendte polakker

Polens historie

Polen efter 1989

Placering og klima

Mentaliteten i Polen

Polsk sprog

Mad og drikke

Kirken

Natteliv og underholdning

Levestandard og socialpolitik

Skattesystemet

Bolig

Brandes i Polen

Den polske Forfatning

Det politiske system

Politiske spørgsmål

De politiske partier

Kommunalt selvstyre

Det juridiske system

Sundhedsvæsnet

Undervisningssystemet

Infrastrukturen

 

 

 

 

 

 

 

Ny bog om Polen

Hvordan Polen blev Polen - ny bog af Michael Hardenfelt om Polen i løbet af de sidste 100 år, med hovedvægten på udviklingen siden systemskiftet i 1989.
   Dansk version


   Polska wersja

Brandes i Polen

Georg Brandes foretog i årene fra 1885 en række rejser til Warszawa og det østlige Polen, som den gang var under russisk herredømme.

Teksten giver et levende indtryk af livet under det strenge russiske herredømme, og også relationerne til de andre dele af Polen, som indgik i de preussiske og de østrigske imperier.

Brandes rejsebeskrivelse er bearbejdet og moderniseret med henblik på at kunne læses af danskere, og forhåbentligt også af udlændinge som behersker dansk på et højt niveau. Det er mit håb at denne tekstbearbejdelse vil hjælpe med at forstå det moderne Polen, og de problemer man kæmper med i dag.