Nauka i tłumaczenia języka duńskiego

 

  

Michael Hardenfelt, Gdańsk

Telefon: (+48) 600 435383

e-mail: m@hardenfelt.com

Wersja polska

 

 

Warunki ogólne

5.1 Formaty

Standardowym formatem, w którym pracuję, jest Word albo dokument, który można redagować w Wordzie. 

Przyjmuję pliki w formacie PDF, ale konwertuję je do Worda. Nie mogę zagwarantować zachowania tej samej struktury graficznej, co w dokumencie PDF, zatem plik zawierający dużo elementów graficznych po wykonaniu przeze mnie tłumaczenia powinien zostać poprawiony przez grafika. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli jest to możliwe, przesłanie do mnie pliku w formacie Word.

NIE tłumaczę bez uprzedniego wyraźnego polecenia tekstów będących częścią elementów graficznych, których nie da się redagować w Wordzie. Taki tekst będę mógł przetłumaczyć tylko jeżeli prześle się go do mnie w osobnym pliku wraz z odsyłaczem do strony, na której znajduje się dany element graficzny.

Tłumaczenie w Excelu albo w PowerPoincie kosztuje zwykle dodatkowe 10-20 % ceny standardowej.

NIE tłumaczę we własnych, dedykowanych programach klienta. 

5.2 Przygotowanie tekstu do tłumaczenia

Tekst słabej jakości w języku oryginału zazwyczaj będzie brzmiał lepiej w wersji przetłumaczonej – błędy gramatyczne i in. zostaną przetłumaczone na poprawny język w tekście docelowym.  

Mimo to zalecam jednak, aby zadbać o jak najlepszą jakość tekstu w języku oryginału – umożliwi to wierniejsze oddanie pierwotnego stylu i rejestru w języku docelowym i z oczywistych względów przyczyni się do tego, że tekst jako całość będzie brzmiał lepiej. 

Tłumaczę na język duński powszechnie używane skróty, NIE tłumaczę jednak skrótów stosowanych jedynie w języku specjalistycznym, jeżeli nie zostanie to ze mną uprzednio ustalone. W ostatnim przypadku zaleca się wcześniejsze sporządzenie listy z objaśnieniami skrótów w języku wyjściowym. 

 5.3 Wystawianie faktur

Za wykonaną pracę wystawiane są faktury bez VAT'u. Firma jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Faktura wysyłana jest w tym samym mailu co tłumaczenie. Klient sam odpowiada za ewentualnie przesłanie jej do działu rozliczeń.

5.4 Termin dostarczenia zlecenia

Termin dostarczenia wykonanego tłumaczenia zależy od aktualnej liczby zleceń i ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta. 

Zazwyczaj tłumaczenia nieprzekraczające 2 stron rozliczeniowych dla stałych klientów zostaną dostarczone tego samego albo następnego dnia.  Zlecenia od 2 do 5 stron wykonywane są zwykle w ciągu 2-5 dni, natomiast w przypadku dłuższych tekstów można liczyć się z tym, że będę potrzebował mniej więcej tygodnia na przetłumaczenie około 20 stron – ze względu na konieczność zarezerwowania czasu dla wykonania mniejszych zamówień dla stałych klientów. Termin dostarczenia zlecenia można zazwyczaj przyspieszyć, zamawiając tłumaczenie ekspresowe.

5.5 Płatności

Standardowy termin płatności dla firm i instytucji w Polsce i w Danii to 10 dni liczone od daty wystawienia faktury. Zwykle nie wysyłam ponagleń przez pierwsze 30 dni, natomiast nie przyjmuję nowych zamówień od klienta, który nie opłaci faktury. Nie zmieniam także terminu płatności na fakturach bez względu na politykę stosowaną przez danego klienta. 

Płatności od klientów zagranicznych mogą być przekazywane na rachunek w euro w polskim banku, a płatności w innej walucie na polski rachunek prowadzony w polskich złotych.

Tłumaczenia dla firm, które nie mają siedziby w Polsce albo w Danii wykonywane są zawsze po przedpłacie. To samo dotyczy tłumaczeń dla osób prywatnych.

Zlecenia od osób i firm zarejestrowanych w Polsce rozliczane są w złotych polskich. Zlecenia dla osób/firm z innych krajów mogą według wyboru klienta zostać rozliczone w euro, złotych albo koronach duńskich. 

 5.6 Umowy o współpracy

Obowiązujące warunki współpracy są określone w części „Warunki ogólne”, „Cennik”, a także w polskim kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych w Polsce. Ewentualne warunki uzupełniające uzgadniam drogą mailową. NIGDY nie podpisuję z klientami złożonych pod względem treści umów indywidualnych. Standardowe umowy biur tłumaczeń są z reguły sporządzane przez prawników je reprezentujących i zabezpieczających ich interesy i te umowy są najczęściej sformułowane w sposób uniemożliwiający ich pełne zrozumienie bez gruntownej znajomości prawa. W celu przeredagowania takiego kontraktu i upewnienia się, że znane mi są konsekwencje jego zawarcia, musiałbym wpierw zlecić mojemu prawnikowi jego przeczytanie i dokładne omówienie ze mną zawartych w umowie treści.  Biorąc pod uwagę, że wykonuję zlecenia dla ponad 50 klientów rocznie, nie posiadam ani czasu, ani możliwości finansowych, aby to zrealizować.

5.7 Poufność

Zobowiązuję się do traktowania wszystkich powierzanych mi materiałów z zachowaniem całkowitej poufności. Tłumaczenia na duński wykonuję wyłącznie ja sam i ani tekst, ani grafika czy informacje o wszystkich stronach uczestniczących nie zostaną udostępnione osobom trzecim (zlecenia na tłumaczenia na polski wykonywane przez osoby współpracujące ze mną mogą zawierać różne klauzule poufności). 

Informacje o osobach, firmach albo wiedza, do której mam dostęp w tekstach zleconych do tłumaczenia nigdy nie zostaną przeze mnie wykorzystane albo przekazane osobom trzecim. 

Na bezpośrednie żądanie klienta w każdym momencie mogę zniszczyć wykonane dla niego tłumaczenie, usuwając je z pamięci elektronicznej.  Klient podaje wtedy informację, czy zależy mu na zniszczeniu wszystkich tłumaczeń, które dla niego wykonałem, czy tylko niektórych z nich. Usuwane i niszczone są nie tylko same tłumaczenia, ale także teksty źródłowe i moje notatki. Żądanie klienta, aby usunąć i zniszczyć tłumaczenie jest równoznaczne z tym, że klient zatwierdza odbiór zlecenia, a jakość wykonanej usługi jest dla niego satysfakcjonująca. 

Informacje o kliencie/zleceniodawcy będą przechowywane przez 6 lat od daty zlecenia ostatniego tłumaczenia. Obejmują one następujące dane: imię i nazwisko zleceniodawcy, jego adres i kod pocztowy, ewentualny numer podatkowy, kwotę widniejącą na fakturze. Posiadam obowiązek przechowywania tych informacji, ale nie zostaną one ujawnione osobom trzecim, oprócz sytuacji, w których odbywa się to na żądanie odpowiednich władz, zwłaszcza skarbowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych albo w przypadkach, gdy prawo wymaga ich ujawnienia. 

Te informacje są przeze mnie używane wyłącznie do celów administracyjnych. W pojedynczych przypadkach mogą je wykorzystać do przesłania mailowych albo listownych powiadomień o zmianach w świadczonych przeze mnie usługach. Klient w każdym momencie ma możliwość zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień.

 

 

 

kliknij na link, aby dowiedzieć się więcej:

Pobierz Warunki współpracy w formacie PDF

.........

Tłumaczenia na język ojczysty – moja filozofia

Ceny

Tłumaczenia pisemne - Jakość

Warunki ogólne

O mnie

Dane kontaktowe

Mail: m@hardenfelt.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenia z j. polskiego i angielskiego na j. duński i z angielskiego/ duńskiego na j. polski

Wykonanie konkretnych zadań w związku z kontaktem z władzami publicznymi bądź firmami

 

 

Strona główna

 

 

Przykładowe tłumaczenia:

 

Duńska konstytucja po polsku - przekład  z duńskiego

Polska Konstytucja po duńsku - przekład z polskiego

Przewodnik po Warszawie - wersja angielska przekład z duńskiego