Tłumaczenie na duński

 • Rodowity Duńczyk mieszkający w Polsce od 20 lat

 • Wykształcenie lingwistyczne: Copenhagen Business School w Kopenhadze oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Specjalizacja: umowy, teksty prawne, pisma procesowe i wyroki

 • Tłumaczenie stron internetowych i reklamowych

 • Instrukcje obsługi i opisy techniczne z myślą o konsumentach

 • Tłumaczenie ustne, doradztwo i pomoc w załatwieniu  praktycznych spraw - Na terenie Warszawy i Łodzi

 • Korekta i redakcja tekstów w języku duńskim


   

  Tłumaczenia pisemne

   

   Jakość

  Jakość tłumaczeń można sprawdzić, porównując przetłumaczone teksty umieszczone na tej stronie internetowej z ich wersjami oryginalnymi. 

  Z większością moich klientów wiąże mnie bardziej lub mniej stała współpraca, dzięki czemu mogą być pewni jakości dostarczanych usług.

  Zazwyczaj próbuję zgadnąć cel, do jakiego przeznaczony jest dany tekst i na tej podstawie podejmuję decyzję o tym, czy tłumaczenie powinno być wierne co do słowa (jak w przypadku umów czy dokumentów prawnych), czy bardziej swobodne, gdzie tekst pierwotny służy mi za punkt wyjścia do sformułowania odpowiedniej treści po duńsku (dzieje się tak w przypadku opisów reklamowych czy artykułów prasowych). Najczęściej wykonane przeze mnie tłumaczenie będzie wierne, ale dostosowane do celu, jakiemu ma służyć. Pomocą dla mnie będzie oczywiście jak najdokładniejsze określenie przez klienta przeznaczenia danego tekstu i/albo podanie wytycznych, według których należy go przetłumaczyć.

  Proszę zauważyć, że im wiernej przetłumaczony jest tekst, tym trudniej się go czyta przez odbiorcę docelowego. Jeśli zatem chcielibyśmy uzyskać tłumaczenie oddziałujące w określony sposób na odbiorcę, ważne jest, aby zapewnić tłumaczowi znaczną swobodę działania.

  Posiadam rozległą wiedzę dotyczącą Danii i jestem w stanie sformułować po duńsku dobrze brzmiący tekst; dotyczy to zwłaszcza dziedzin, które są mi szczególnie dobrze znane: prawo, ekonomia, wiedza o społeczeństwie, turystyka, telekomunikacja. W ciągu wielu lat działalności przetłumaczyłem także znaczną ilość tekstów z zakresu dziedzin o charakterze bardziej technicznym, w związku z tym zyskując wiedzę szczegółową na przykład na temat usług poligraficznych, dentystycznych, dermatologicznych i wielu innych.  

  Muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jestem w stu procentach nieomylny. Mimo że zawsze czytam uważnie wykonane tłumaczenie, może się zdarzyć, że do tekstu wkradną się drobne błędy. Nie da się tego uniknąć, natomiast w przypadku treści przeznaczonych do publikacji standardową procedurą jest dodatkowa korekta językowa. Może o to zadbać we własnym zakresie duński partner biznesowy klienta, natomiast jeśli klient wyrazi takie życzenie, mogę także zlecić wykonanie korekty innemu tłumaczowi duńskiemu, z którym współpracuję.

   

  Jakość – tłumaczenia techniczne

  Nie posiadam specjalistycznej wiedzy technicznej, ale w ciągu mojej długoletniej praktyki wykonałem wiele tłumaczeń technicznych i posiadam udokumentowane doświadczenie w tym zakresie. Tłumaczenia między językiem duńskim i polskim stanowią stosunkowo niewielką część rynku tłumaczeniowego i z tego względu brakuje tłumaczy specjalizujących się wyłącznie w tekstach technicznych, tak jak ma to miejsce w przypadku innych języków. Oznacza to, że przyjmuję zlecenia na przetłumaczenie tekstów technicznych, chociaż się w nich nie specjalizuję.

  Tłumaczenia techniczne to bardzo szeroki obszar, zatem moje umiejętności zależeć będą od konkretnej dziedziny.  Zaznaczam, że NIE MAM wykształcenia inżynierskiego i przetłumaczone przeze mnie teksty nie są przeznaczone dla osób posiadających wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie. Inżynierowie i specjaliści na pewno je zrozumieją, ale nie operuję terminami specjalistycznymi obowiązującymi w poszczególnych dziedzinach i dlatego nie dostarczę płynnego tekstu napisanego językiem stricte specjalistycznym.

  Z reguły będę natomiast w stanie wykonać poprawne tłumaczenie techniczne (takie jak na przykład instrukcja obsługi czy podręcznik) skierowane do konsumentów nieposiadających szczególnej wiedzy technicznej.

  Jakość – tłumaczenia medyczne

  Tak samo, jak w przypadku tłumaczeń technicznych: mimo że pracowałem jako nauczyciel polskich lekarzy i wykonałem znaczną ilość tłumaczeń o charakterze medycznym, nie jestem lekarzem i nie posiadam wiedzy koniecznej do tego, żeby tłumaczyć skomplikowane teksty medyczne.

  Mam natomiast doświadczenie w tłumaczeniu historii chorób, eksperymentów medycznych, artykułów, a także opisów leków (ulotek farmaceutycznych). Moje tłumaczenia są w pełni zrozumiałe dla personelu medycznego, ale jeśli zleca się je z zamiarem ich późniejszego rozpowszechniania, bezwarunkowo muszą zostać zredagowane przez osobę specjalizującą się w komunikacji medycznej.

  Bezpłatna wycena: m@hardenfelt.com

Tłumaczenia z polskiego i angielskiego na duński:

Od ponad dwunastu lat zajmuję się profesjonalnym tłumaczeniem w kombinacji języków: polski, angielski, duński. Większość wykonywanych przeze mnie zleceń to bardzo różnorodne teksty tzw. komercyjne.  Są wśród nich umowy, akty notarialne, dokumenty z rozpraw sądowych, instrukcje obsługi, dokumenty dotyczące władzy rodzicielskiej, strony internetowe i wiele innych. Jako tłumacz jestem anonimowym pośrednikiem, dostarczającym teksty potrzebne innym. Poniżej chciałbym zaprezentować kilka wybranych tłumaczeń swojego autorstwa:

Wybrane tłumaczenia:


Krystyna Miłobędzka - W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia - Książka poetki Krystyny Miłobędzkiej o teatrze dla dzieci oraz innych rozważaniach na temat życia. Przekład z polskiego.

Duńska konstytucja po polsku - przekład  z duńskiego.

Polska Konstytucja po duńsku - przekład z polskiego.

Kopalnia soli Wieliczka - Paweł Zechenter. Wydawnictwo Dr Lex, 2014. Przekład z polskiego.

Kæmper og dværge, forlaget O-press, 2012. Przekład z polskiego.

Kompendium wiedzy o Polsce - przekład z duńskiego.

Przewodnik po Gdańsku - polska i angielska wersja - przekład z duńskiego.

Warszawa City Guide - po angielsku - przekład z duńskiego.

Masha og Bjørnen - superheltesjov og vinterballade, Lydbog. Saga Egmont, 2020. Przekład z polskiego.

Masha og Bjørnen - Leg og latter i skoven. Saga Egmont, 2020. Przekład z polskiego.

Risk - made in Warsaw. Katalog mody, 2015. Przekład z polskiego.

Michael Hardenfelt, Warszawa

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

NIP: 521-332-37-29 REGON: 140002542  

Cena ustalana jest na podstawie tekstu źródłowego. Zwykle podaję ostateczną cenę za zlecenie w ciągu pół godziny od otrzymania tekstu poczt elektroniczną

 

 


Strona główna

 

Tłumaczenia na język ojczysty – moja filozofia

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, tłumacz tradycyjnie przekłada zarówno z języka obcego na język ojczysty oraz z języka ojczystego na obcy.

Owszem, tłumacz zna język na bardzo wysokim poziomie -inaczej nie da się przetrwać w zawodzie - ale nie znając od podstaw kultury danego kraju, nie jest on w stanie wykonać tłumaczenia tak, by nie było widać, że tekst jest wynikiem przekładu z innego języka.

Zwykle tłumacz potrafi napisać poprawny tekst w języku obcym, mogą jednak pojawiać się drobne błędy, zwłaszcza jeżeli chodzi o język duński, z którym większość polskich tłumaczy zapoznała się dopiero w wieku 18-stu bądź 19-stu lat - czyli na studiach.

Każdy tekst ma konkretny cel. Jego zadaniem zwykle jest przekonanie do czegoś bądź poinformowanie o czymś czytelnika żyjącego w innej rzeczywistości, czy to kulturowej czy językowej. Trzeba znaleźć odpowiedni rejestr formalny, a język należy dopasować do grupy odbiorców, która najprawdopodobniej będzie czytać ten tekst.

To nie jest wiedza, którą można zdobyć na uniwersytecie, lecz tylko poprzez kilkuletnie i aktywne używanie danego języka. Skojarzenia, które powstają, kiedy widzimy określony szereg słów, często pochodzą z czasu przedszkola, a tych elementów języka uczymy się nie inaczej jak poprzez zdobywanie doświadczeń językowych w dzieciństwie.

Dobry przekład to ten, który w sposób jasny dostarcza odbiorcom przekaz nadawcy tekstu. Dobry tłumacz nie jest kimś, kto tylko tłumaczy słowa zawarte w tekście, lecz tym, który stawia się w pozycji odbiorcy i zastanawia się, jak on będzie odbierać tekst. Nie uda się tego zrobić, jeżeli język docelowy nie jest językiem ojczystym.

Bezpłatna wycena: m@hardenfelt.com

 

Michael Hardenfelt, Warszawa

Telefon: (+48) 600 435383

Mail: m@hardenfelt.com

NIP: 521-332-37-29 REGON: 140002542  

Cena ustalana jest na podstawie tekstu źródłowego. Zwykle podaję ostateczną cenę za zlecenie w ciągu pół godziny od otrzymania tekstu poczt elektroniczną

 

Warunki ogólne

1 Formaty

Standardowym formatem, w którym pracuję, jest Word albo dokument, który można redagować w Wordzie. 

Przyjmuję pliki w formacie PDF, ale konwertuję je do Worda. Nie mogę zagwarantować zachowania tej samej struktury graficznej, co w dokumencie PDF, zatem plik zawierający dużo elementów graficznych po wykonaniu przeze mnie tłumaczenia powinien zostać poprawiony przez grafika. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli jest to możliwe, przesłanie do mnie pliku w formacie Word.

NIE tłumaczę bez uprzedniego wyraźnego polecenia tekstów będących częścią elementów graficznych, których nie da się redagować w Wordzie. Taki tekst będę mógł przetłumaczyć tylko jeżeli prześle się go do mnie w osobnym pliku wraz z odsyłaczem do strony, na której znajduje się dany element graficzny.

Tłumaczenie w Excelu albo w PowerPoincie kosztuje zwykle dodatkowe 10-20 % ceny standardowej.

NIE tłumaczę we własnych, dedykowanych programach klienta. 

2 Przygotowanie tekstu do tłumaczenia

Tekst słabej jakości w języku oryginału zazwyczaj będzie brzmiał lepiej w wersji przetłumaczonej – błędy gramatyczne i in. zostaną przetłumaczone na poprawny język w tekście docelowym.  

Mimo to zalecam jednak, aby zadbać o jak najlepszą jakość tekstu w języku oryginału – umożliwi to wierniejsze oddanie pierwotnego stylu i rejestru w języku docelowym i z oczywistych względów przyczyni się do tego, że tekst jako całość będzie brzmiał lepiej. 

Tłumaczę na język duński powszechnie używane skróty, NIE tłumaczę jednak skrótów stosowanych jedynie w języku specjalistycznym, jeżeli nie zostanie to ze mną uprzednio ustalone. W ostatnim przypadku zaleca się wcześniejsze sporządzenie listy z objaśnieniami skrótów w języku wyjściowym. 

 3 Wystawianie faktur

Za wykonaną pracę wystawiane są faktury bez VAT'u. Firma jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Faktura wysyłana jest w tym samym mailu co tłumaczenie. Klient sam odpowiada za ewentualnie przesłanie jej do działu rozliczeń.

4 Termin dostarczenia zlecenia

Termin dostarczenia wykonanego tłumaczenia zależy od aktualnej liczby zleceń i ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta. 

Zazwyczaj tłumaczenia nieprzekraczające 2 stron rozliczeniowych dla stałych klientów zostaną dostarczone tego samego albo następnego dnia.  Zlecenia od 2 do 5 stron wykonywane są zwykle w ciągu 2-5 dni, natomiast w przypadku dłuższych tekstów można liczyć się z tym, że będę potrzebował mniej więcej tygodnia na przetłumaczenie około 20 stron – ze względu na konieczność zarezerwowania czasu dla wykonania mniejszych zamówień dla stałych klientów. Termin dostarczenia zlecenia można zazwyczaj przyspieszyć, zamawiając tłumaczenie ekspresowe.

5 Płatności

Standardowy termin płatności dla firm i instytucji w Polsce i w Danii to 10 dni liczone od daty wystawienia faktury. Zwykle nie wysyłam ponagleń przez pierwsze 30 dni, natomiast nie przyjmuję nowych zamówień od klienta, który nie opłaci faktury. Nie zmieniam także terminu płatności na fakturach bez względu na politykę stosowaną przez danego klienta. 

Płatności od klientów zagranicznych mogą być przekazywane na rachunek w euro w polskim banku, a płatności w innej walucie na polski rachunek prowadzony w polskich złotych.

Tłumaczenia dla firm, które nie mają siedziby w Polsce albo w Danii wykonywane są zawsze po przedpłacie. To samo dotyczy tłumaczeń dla osób prywatnych.

Zlecenia od osób i firm zarejestrowanych w Polsce rozliczane są w złotych polskich. Zlecenia dla osób/firm z innych krajów mogą według wyboru klienta zostać rozliczone w euro, złotych albo koronach duńskich. 

 6 Umowy o współpracy

Obowiązujące warunki współpracy są określone w części „Warunki ogólne”, „Cennik”, a także w polskim kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych w Polsce. Ewentualne warunki uzupełniające uzgadniam drogą mailową. NIGDY nie podpisuję z klientami złożonych pod względem treści umów indywidualnych. Standardowe umowy biur tłumaczeń są z reguły sporządzane przez prawników je reprezentujących i zabezpieczających ich interesy i te umowy są najczęściej sformułowane w sposób uniemożliwiający ich pełne zrozumienie bez gruntownej znajomości prawa. W celu przeredagowania takiego kontraktu i upewnienia się, że znane mi są konsekwencje jego zawarcia, musiałbym wpierw zlecić mojemu prawnikowi jego przeczytanie i dokładne omówienie ze mną zawartych w umowie treści.  Biorąc pod uwagę, że wykonuję zlecenia dla ponad 50 klientów rocznie, nie posiadam ani czasu, ani możliwości finansowych, aby to zrealizować.

7 Poufność

Zobowiązuję się do traktowania wszystkich powierzanych mi materiałów z zachowaniem całkowitej poufności. Tłumaczenia na duński wykonuję wyłącznie ja sam i ani tekst, ani grafika czy informacje o wszystkich stronach uczestniczących nie zostaną udostępnione osobom trzecim (zlecenia na tłumaczenia na polski wykonywane przez osoby współpracujące ze mną mogą zawierać różne klauzule poufności). 

Informacje o osobach, firmach albo wiedza, do której mam dostęp w tekstach zleconych do tłumaczenia nigdy nie zostaną przeze mnie wykorzystane albo przekazane osobom trzecim. 

Na bezpośrednie żądanie klienta w każdym momencie mogę zniszczyć wykonane dla niego tłumaczenie, usuwając je z pamięci elektronicznej.  Klient podaje wtedy informację, czy zależy mu na zniszczeniu wszystkich tłumaczeń, które dla niego wykonałem, czy tylko niektórych z nich. Usuwane i niszczone są nie tylko same tłumaczenia, ale także teksty źródłowe i moje notatki. Żądanie klienta, aby usunąć i zniszczyć tłumaczenie jest równoznaczne z tym, że klient zatwierdza odbiór zlecenia, a jakość wykonanej usługi jest dla niego satysfakcjonująca. 

Informacje o kliencie/zleceniodawcy będą przechowywane przez 6 lat od daty zlecenia ostatniego tłumaczenia. Obejmują one następujące dane: imię i nazwisko zleceniodawcy, jego adres i kod pocztowy, ewentualny numer podatkowy, kwotę widniejącą na fakturze. Posiadam obowiązek przechowywania tych informacji, ale nie zostaną one ujawnione osobom trzecim, oprócz sytuacji, w których odbywa się to na żądanie odpowiednich władz, zwłaszcza skarbowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych albo w przypadkach, gdy prawo wymaga ich ujawnienia. 

Te informacje są przeze mnie używane wyłącznie do celów administracyjnych. W pojedynczych przypadkach mogą je wykorzystać do przesłania mailowych albo listownych powiadomień o zmianach w świadczonych przeze mnie usługach. Klient w każdym momencie ma możliwość zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień.